УВАГА! ВЕБІНАРИ!!!

Із запланованими вебінарами Ви можете ознайомится на сайті Webinar.org.ua

14 травня 2015 р. відбувся заключний вебінар вчителів-предметників, які викладають у 8-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів за тематикою дистанційного курсу «Соціальні сервіси WEB 2.0 у профорієнтаційній діяльності педагогічних працівників».
Метеріали вебінарів з курсу та відомості щодо сертифікатів http://dist.org.ua/course/view.php?id=88

Шановні колеги!

Очно-дистанційна форма навчання призначена для вчителів, які в поточному році повинні пройти чергові курси підвищення кваліфікації при ЧОІППО імені К.Д. Ушинського і за своїм змістом має вигляд самоосвіти, координування якою буде здійснюватися за допомогою мережі INTERNET.

Підтримка курсів підвищення кваліфікації за очно-дистанційною формою навчання ведеться за допомогою платформи Moodle.

Корнієць Олександр Миколайович, ст. викладач кафедри інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій в освіті.
E-mail: distosvita@ukr.net
тел. (0462) 60-55-66
моб. 097-923-90-23

Етапи очно-дистанційного навчання

Ця модель дозволяє поєднувати в єдиному навчальному процесі переваги очного та дистанційного навчання. Вона включає три етапи.

Перший етап (очний) - організаційно-настановна сесія. Основні завдання етапу: ознайомлення слухачів із сучасними дослідженнями в сфері професії, організацією та порядком підвищення кваліфікації.

Другий етап - дистанційний. Основне завдання етапу: керована та контрольована самостійна робота слухачів, виконання атестаційної роботи.

Третій етап (очний) - залікова сесія. Основні завдання етапу: систематизація знань, вмінь слухачів, захист атестаційної роботи.

Бажаємо успіхів!