УВАГА! ВЕБІНАРИ!!!

Із запланованими вебінарами Ви можете ознайомитися на сайті Webinar.org.ua

Метеріали вебінарів з курсу «Соціальні сервіси WEB 2.0 у профорієнтаційній діяльності педагогічних працівників» та відомості щодо сертифікатів http://dist.org.ua/course/view.php?id=88

Шановні колеги!

Очно-дистанційна форма навчання призначена для вчителів, які в поточному році повинні пройти чергові курси підвищення кваліфікації при ЧОІППО імені К.Д. Ушинського і за своїм змістом має вигляд самоосвіти, координування якою буде здійснюватися за допомогою мережі Internet.

Ця модель дозволяє поєднувати в єдиному навчальному процесі переваги очного та дистанційного навчання. Вона включає три етапи.

Перший етап (очний) - організаційно-настановна сесія. Основні завдання етапу: ознайомлення слухачів із сучасними дослідженнями в сфері професії, організацією та порядком підвищення кваліфікації.

Другий етап - дистанційний. Основне завдання етапу: керована та контрольована самостійна робота слухачів, виконання атестаційної роботи.

Третій етап (очний) - залікова сесія. Основні завдання етапу: систематизація знань, вмінь слухачів, захист атестаційної роботи.

Бажаємо успіхів!

Корнієць Олександр Миколайович, ст. викладач кафедри інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій в освіті.
E-mail: distosvita@ukr.net,
тел. (0462) 60-55-66, моб. 097-923-90-23

Кафедри:
pokryshen@ukr.net  - Кафедра інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій в освіті;
kafedrapsihol10@mail.ru  - Кафедра психології;
nataliya.dzhola@mail.ru  - Кафедра педагогіки, дошкільної та початкової освіти;
kafykr@mail.ru  - Кафедра філологічних дисциплін та методики їх викладання;
210_k@ukr.net  - Кафедра суспільних дисциплін та методики їх викладання;
davidenko_an@ukr.net  - Кафедра природничо-математичних дисциплін та методики їх викладання.