Курс «Соціальні сервіси WEB 2.0 у профорієнтаційній діяльності педагогічних працівників» розроблено з метою вдосконалення компетентностей педагогічних працівників з питань профорієнтаційної роботи в закладах освіти, формування інформаційної компетентності, а також надання науково-методичної та практичної допомоги педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти з питань використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для забезпечення ефективності та результативності процесу професійної орієнтації учнів.