Мета вивчення даного курсу – є закріплення теоретичного матеріалу, отримання навичок практичної роботи на комп’ютері та програмуванні на мовах Turbo Pascal та Delphi.

Перша частина призначена для здобуття необхідного мінімуму компетентності у синтаксисі та семантики мови програмування Turbo Pascal. Наведені конкретні приклади з побудови простих задач, задач з циклами, підпрограмами, рядами, масивами та роботою з файлами.

У другій частині розглядається деякий теоретичний матеріал з використання інтегрованого середовища розробки Delphi та розглядаються такі ж самі приклади, як і у першій частині. Це дає змогу слухачам, які раніше не вивчали Delphi, побачити відмінність побудови коду програми від Turbo Pascal.

Третя частина складається з завдань для чотирьох лабораторних робіт, які використовуються в якості поточного контролю засвоєння матеріалу.