Програма курсу «Проектування інформаційно-аналітичних систем» розрахована на вивчення учителями інформатики та математики (схвалено Вченою радою інституту протокол №2 від 26.02.2014). Програма спрямована на досягнення мети та виконання завдань освітньої галузі «Технології», визначених у Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти, для формування та розвитку проектно-технологічних та інформаційно-комунікаційних компетентностей  у ході реалізації творчого потенціалу.