Спецкурс “Історія математики” розкриває положення одноіменого курсу, що читається у вищих навчальних закладах і є невід’ємною складовою фахової підготовки сучасного вчителя математики. Його зміст обумовлюється, з одного боку, предметом і змістом математичної науки, з іншого – завданнями, що покладаються на цю дисципліну в контексті загальних цілей навчання і вимог до фахової підготовки вчителя математики.