Курс для ознайомлення з можливостями платформи дистанційного навчання Moodle.