Даний курс було створено з метою забезпечення 100-відсоткового оволодіння вчителями всіх предметів основ інформаційно-комунікаційних технологій до 2012 року, як зазначено у Державній цільовій програмі впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків"на період до 2015 року.