Структура за темами

 • Вступ

  Глобалізація сучасного світу і розвиток суспільства не залишає користувача на одинці із самим собою. Відбувається постійний розвиток та вдосконалення телекомунікаційних систем за допомогою яких у сучасної людини є можливість долучитись до он-лайн сервісів соціальних мереж, різноманітних технологій комунікації з іншими користувачами мережі.

  У стрімкому русі вдосконалення комунікаційних технологій звичайному вчителю досить складно розібратись. Адже за постійним рухом змін нормативно-правового забезпечення та державних стандартів щодо загальноосвітньої галузі відстежувати нові технології не залишається часу.

  Тому метою вивчення курсу «Основи HTML та Веб-дизайн» – є фундаментальна підготовка вчителів про сучасні мережеві технології та навиків їх практичного використання для пошуку, опрацювання та аналізу даних, формування інформатичних компетентностей з веб-дизайну та веб-розробки.

  Серед основних завдань вивчення курсу є:

  −     засвоєння структури та побудову комп’ютерних мереж, перспективи їх розвитку і новітні технології;

  −     набуття навичок самостійної роботи з використання сервісів комп’ютерних мереж, розуміння концепції Веб 2.0;

  −     розвиток наукового мислення, спрямованого на дослідження об’єктів мереж, сайтів; визначення зв’язків між ними;

  −     оволодіння практичними навичками розробки веб-сайтів, їх структури, зовнішнього вигляду з врахуванням психолого-педагогічних аспектів;

  −     вміння обґрунтованого добору програмного забезпечення та сервісів з метою реалізації відповідного функціонального наповнення сайтів.

  Передумовою успішного вивчення даного курсу є успішне засвоєння попередніх курсів.

  Програма складається з розділів: Архітектура комп’ютерних мереж і програмне забезпечення, Основи створення Web-документів, Хмарні сервіси для створення сайтів, Основи Web-дизайну.

  У першому розділі розглядаються телекомунікації та їх роль у сучасному суспільстві, перспективи розвитку, концепції побудови комп’ютерних мереж, безпека даних та користувача у мережі.

  Другий розділ присвячено вивченню структури Web-сайтів і Web-документів, вивченню гіпертекстової розмітки HTML, розумінню взаємозалежностей між об’єктами сайту, дослідженню систем управління контентом та фреймворків.

  Розділ «Хмарні сервіси для створення сайтів» розглядається з метою ознайомлення з онлайн-конструкторами сайтів, блогів, особливостями хостингу та реєстрації доменних імен.

  Після вивчення інструментів розробки сайтів пропонується вивчення розділу «Основи Web-дизайну» в якому розглядаються поради та рекомендації з проектування, підвищенню ефективності використання.

  Поруч із вивченням навчального матеріалу слухачі курсу виконують розробку власного освітнього сайту/блогу.

 • Змістовий модуль 1. Архітектура комп’ютерних мереж і програмне забезпечення

  Тема 1. Телекомунікації, їх роль і місце у сучасному суспільстві.

  Історія розвитку телекомунікацій. Перспективи розвитку телекомунікацій.

  Тема 2. Характеристика та класифікація засобів комунікаційної техніки.

  Апаратне забезпечення комп’ютерних мереж. Характеристика середовищ передавання даних.

  Тема 3. Архітектура локальних мереж.

  Топології локальних комп’ютерних мереж.

  Тема 4. Концепції побудови комп’ютерних мереж.

  Еталонна модель взаємодії відкритих систем OSI. Принципи організації глобальної комп’ютерної мережі Internet. Адресація у мережах протоколу TCP/IP

  Тема 5. Безпека даних у комп’ютерних мережах.

  Загальна характеристика та принципи організації системи безпеки. Використання брандмауерів та серверів-посередників. Рівні захисту інформаційних систем.

 • Змістовий модуль 2. Основи створення Web-документів

  Тема 6. Структура Web-сайтів і Web-документів.

  Структура Web-сайту. Структура Web-документа. Дослідження основ створення WEB-документів. Дослідження можливостей оптимізації оформлення WEB‑документів.

  Тема 7. Динамічні Web -документи.

  Динамічні Web-документи. Автоматичне формування Web-документів на серверах. Дослідження можливостей використання динамічних ефектів у WEB‑документах

 • Змістовий модуль 3. Хмарні сервіси для створення сайтів

  Тема 8. Огляд хмарних сервісів Веб 2.0.

  Хмарні сервіси. Їх особливості. Різновиди. Конструктори сайтів

  Тема 9. Сервіси Google.

  Огляд сервісів Google. Можливості їх використання.

  Тема 10. Комплексне використання сервісів.

  Комбінація використання та звернення до різних сервісів.

 • Змістовий модуль 4. Основи Web-дизайну

  Тема 11. Графічні редактори.

  Графічні редактори та їх види. Можливості їх використання.

  Тема 12. Розробка макету сайту.

  Проектування та розробка навчального сайту. Принципи та рекомендації.

  Тема 13. UI дизайн.

  Розробка інтерфейсу користувача. Його вдосконалення. Конструктори сайтів.

  Тема 14. UX дизайн.

  Поліпшення зручності використання розробленого сайту. Принципи та підходи до вдосконалення UX.