Структура за темами

 • Вступ

  Abstract

  A specialist of any profession must be acquainted with possibilities of the use of the personal computers in the field of his professional activity, able to create various documents, own the different methods of calculations on the personal computer, able to make the program for the decision of the applied task, to prepare it to implementation on the personal computer and to get a result.

  Contents: Information, file structure, software, operating systems, algorithm, programming, mathematical package.

  Предметом вивчення навчальної дисципліни є засоби комп'ютерної техніки, формалізація і алгоритмізація сучасних інформаційних процесів.

  Міждисциплінарні зв’язки:

  Набуті знання та вміння застосовуються для рішення задач за допомогою персонального комп’ютера при вивченні інших дисциплін та курсів.

  Курс «Початок об’єктно-орієнтованого програмування» базується на курсі середньої школи з інформатики і математики та ін.

  Обов’язковою умовою викладання курсу є проведення лабораторних занять із застосуванням персональних комп’ютерів.

  Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

  1. Алгоритмізація та основи розробки ПЗ.
  2. Програмування у середовищі Delphi.

  Згідно з вимогами освітньо-професійної програми слухачі повинні:

  знати :

  1. основи алгоритмізації процесів опрацювання даних;
  2. призначення та основні принципи роботи з різним програмним забезпеченням;
  3. різні методи розрахунків на персональному комп’ютері;
  4. мову програмування на рівні користувача;
  5. інструментальні засоби програмування.

  вміти :

  застосовувати навички роботи з програмним забезпеченням для вирішення різноманітних задач проектування прикладних програм.

 • 1. ЧАСТИНА І. ОСНОВИ РОБОТИ У TURBO PASCAL. ВИВЧЕННЯ ІНТЕРФЕЙСУ

  На цьому етапі Ви ознайомитеся із:

  • зовнішнім виглядом середовища;
  • складом головного меню ;
  • як створювати, зберігати, відкривати вже створені файли.
 • 2. ПОЧАТОК ПРОГРАМУВАННЯ, ЦИКЛІЧНІ КОНСТРУЦІЇ

  На цьому етапі Ви ознайомитеся із:

  • основними операторами;
  • етапами виконання програми на ЕОМ;
  • операторами циклу. 
 • 3. ПРОГРАМУВАННЯ ЗАДАЧ З ВИКОРИСТАННЯМ ПІДПРОГРАМ КОРИСТУВАЧА

  На цьому етапі Ви ознайомитеся із:

  • процедурами;
  • функціями. 
 • 4. МАСИВИ ТА РЯДИ

  На цьому етапі Ви ознайомитеся із:

  • масивами;
  • багаторазовим використанням змінної в програмі;
  • рядками. 
 • 5. ВИКОРИСТАННЯ ФАЙЛІВ

  На цьому етапі Ви ознайомитеся із:

  • проектуванням структури файлів;
  • створення нових файлів;
  • читання та запис у файл. 
 • 6. КОД ПРОГРАМИ

  На цьому етапі Ви :

  • розглянете яким чином читається код програми
 • 7. ЧАСТИНА ІI. ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ ПРОГРАМУВАННЯ

  На цьому етапі Ви ознайомитеся із:

  • поняттям об’єктно-орієнтованого програмування;
  • класами;
  • основними поняттями об’ктно-орієнтованого програмування. 
 • 8. ОСНОВИ РОЗРОБКИ ПРИКЛАДНИХ ПРОГРАМ В DELPHI

  На цьому етапі Ви ознайомитеся із:

  • інтерфейсом Delphi;
  • основними компонентами;
  • структурою коду модуля. 
 • 9. ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ ТА ЦИКЛІЧНІ КОНСТРУКЦІЇ

  На цьому етапі Ви ознайомитеся із:

  • об’єктами;
  • простими розрахунками;
  • побудовою циклів. 
 • 10. ПРОГРАМУВАННЯ ЗАДАЧ З ВИКОРИСТАННЯМ ПІДПРОГРАМ КОРИСТУВАЧА

  На цьому етапі Ви ознайомитеся із:

  • створенням власних підпрограм;
  • зверненням у додатку до власної підпрограми. 
 • 11. МАСИВИ ТА РЯДИ

  На цьому етапі Ви ознайомитеся із:

  • введенням, виведенням елементів масиву;
  • створенням групи об’єктів;
  • використанням змінної типу string. 
 • 12. ВИКОРИСТАННЯ ФАЙЛІВ

  На цьому етапі Ви ознайомитеся із:

  • створенням файлів;
  • читанням даних з файлів;
  • опрацюванням даних. 
 • 13. ЧАСТИНА ІІІ. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА No 1

  Тема: Дослідження лінійних та циклічних конструкцій
  Мета:
  Засвоїти основні оператори для створення простих програм та програм з циклами. 

  Вимоги до результатів практичного виконання

  Практичні результати виконання лабораторної роботи у вигляді файлів та додаткових файлів зберігаються  на диску або флеш-пам’яті. Усі імена файлів і папок повинні мати у назві тільки маленькі латинські літери.

 • 14. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА No 2

  Тема: Програмування задач з використанням підпрограм користувача

  Мета: Одержати практичні навички використання підпрограм в програмі та з’ясування відмінностей між глобальними та локальними змінними. 

 • 15. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА No 3

  Тема: Програмування задач з використанням масивів та рядків

  Мета: Одержати практичні навички використання масивів, рядків та покрокового введення та виведення результатів. 

 • 16. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА No 4

  Тема: Програмування задач з використанням файлів
  Мета:
  Одержати практичні навички при проектуванні структури файлу, введення та виведення даних з файлу.