Про курс

Дистанційний курс «Освітні Інтернет-ресурси для вчителів початкових класів щодо запровадження здорового способу життя учнів» розроблено з урахуванням положень Національної доктрини розвитку освіти, Законів України «Про освіту», «Про національну програму інформатизації»,  «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки», «Концепція Державної національної соціальної програми «Молодь України на 2016-2020 роки» , «статті 32 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» (1993 р.)»,  Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та інших нормативних документів післядипломної освіти педагогічних кадрів.

Метою є формування інформаційної компетентності, знань, умінь і навичок з валеологічної культури вчителя початкових класів, а також надання науково-методичної та практичної допомоги вчителям початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів з питань використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для забезпечення ефективності та результативності процесу щодо запровадження здорового способу життя учнів.

Головні завдання: 

-       ознайомлення з можливостями використання освітніх інтернет- ресурсів при підвищенні кваліфікації  вчителів початкових класів щодо запровадження здорового способу життя учнів;

-       формування у слухачів курсів бази знань, умінь і навичок, необхідних для кваліфікованого та ефективного використання Інтернет- ресурсів щодо запровадження здорового способу життя учнів в інформаційному освітньому середовищі;

-       розвиток уміння самостійно опановувати та раціонально використовувати програмні засоби різного призначення, цілеспрямовано шукати й систематизувати матеріали, які стосуються запровадження здорового способу життя учнів загальноосвітніх навчальних закладів; 

-       формування у слухачів уміння застосовувати освітні Інтернет- ресурси з метою ефективного розв’язання різноманітних завдань щодо отримання, обробки, збереження, подання даних, яка пов’язана щодо запровадження здорового способу життя учнів загальноосвітніх навчальних закладів в умовах інформаційного суспільства;

-       сформувати навички проведення здоров’язбережувальної освітньої діяльності вчителя початкових класів.

Остання зміна: неділя 5 березень 2017 22:45