Література (ікт)

 1. Початок роботи з Web документами. Посібник до вивчення та практичної роботи для слухачів курсів підвищення кваліфікації. Для всіх форм навчання. / укл. Покришень Д.А. – Чернігів: ЧОІППО, 2011. – 88 с.
 2. Інформаційно-комунікаційні технології для педагогічних працівників (практичний курс). / укл. Покришень Д.А., Закревська Є.С., Корнієць О.М., Літош Ю.М., Ракута В.М., Тихоненко О.О.– Чернігів: ЧОІППО, 2011. – 62с.
 3. Інформаційно-комунікаційні технології для педагогічних працівників. Посібник до вивчення та практичної роботи для слухачів курсів підвищення кваліфікації. Для всіх форм навчання. / укл. Покришень Д.А., Закревська Є.С., Корнієць О.М., Літош Ю.М., Ракута В.М., Тихоненко О.О. – Чернігів: ЧОІППО, 2011. – 82 с.
 4. Матеріали науково-практичної Інтернет-конференції «Інформаційні технології в навчальному процесі 2012» м. Чернігів, ЧОІППО імені К.Д. Ушинського, 19-23 грудня 2012 року.
 5. Технологія веб-дизайну: посібник до вивчення та практичної роботи для слухачів курсів підвищення кваліфікації. Для всіх форм навчання / укл. Є.С Закревська – Чернігів: ЧОІППО ім. К.Д. Ушинського, 2013. – 109 с.
 6. Вчитель початківець у мережі Internet (на прикладі сервісів Google): посібник до вивчення та практичної роботи для слухачів курсів підвищення кваліфікації. Для всіх форм навчання / укл. Є.С. Закревська, – Чернігів: ЧОІППО ім. К.Д. Ушинського, 2014. – 33 с.
 7. Антонов, В.М. Інтернет: енциклопедичне видання / Антонов В.М. .; Інститут інформаційних технологій і засобів навчання. – К.: Комп’ютер, 2008. – 128 с.
 8. Жук Ю.О. Системні особливості освітнього середовища як об’єкту інформатизації // Післядипломна освіта в Україні. – 2002. – № 2. – С. 35 – 37.
 9. Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки» від 9 січня 2007 року № 537-V.– http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.
 10. Захарова И. Г. Информационные технологии в образовании: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб, заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 192 с.
 11. Копыл В. И. Поиск в Интернете. – М.: ACT, Мн.: Харвест, 2006. – 64 с.
 12. Ланде Д. В. Поиск знаний в Internet. Профессиональная работа.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 272 с.
 13. Літош Ю.М. Основи інформаційно-комунікаційних технологій: Навчально-довідковий посібник. - Чернігів: ОІППО, 2005. – 58 с.
 14. Морзе Н. В. Основи інформаційно-комунікаційних технологій. – К.: Видавнича група BHV, 2008. – 352 c.
 15. Образовательные ресурсы сети интернет для основного общего и среднего (полного) общего образования. Каталог. Выпуск 5. – М.: ФГУ «Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций», 2008. – 79 с.
 16. Основи Інтернету: Навч. посіб. / О. М. Левченко, І. О. Завадський, Н. С. Прокопенко. – 2 вид., допов. та дооп. – К.: Вид. Группа BHV, 2009. – 288 c.
 17. Патаракін Є.Д. Створення учнівських, студентських і викладацьких спільнот на базі мережевих сервісів Веб 2.0.- К.: Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2007.- 88 с.
 18. Ракута В. М. Створення та використання ЕЗНП – необхідної складової сучасного навчального середовища. Наукові   записки.   –   Випуск   82. – Серія:   Педагогічні   науки. Кіровоград: РВВ КДПУ їм. В. Винниченка. – 2009. – Частина 1. стор. 193 – 196.
 19. Буров Є. Комп’ютерні мережі. 2-ге оновлене і доповн. Вид. Львів: БаК, 2003. – 584 с., іл.
 20. Жуков І.А., Гуменюк В.О., Альтман І.Є. Комп'ютерні мережі та технології: Навч. посібник. – К.: НАУ, 2004 .
 21. Самсонов В.В., Єрохін А.Л. Методи та засоби Інтернет-технологій: Навч. посібник . – Харків: СМІТ, 2008 . – 263 с.
 22. Месюра В.І., Арсенюк І.Р., Роїк О.М. Інформаційно-пошукові системи мережі Інтернет: навч. посібник,Ч.2: Методи та засоби пошуку в Інтернет. –Вінниця: ВДТУ, 2003 . – 100 с.
 23. Антонов В.М. Сучасні комп'ютерні мережі. – К.: МК-Прес, 2005. – 480с.
 24. Гаевский А.Ю. Самоучитель по созданию Web-страниц: HTML, JavaScript, Dynamic HTML. – К.: А.С.К., 2002. – 464 с.
 25. Вуд Л. Web-графика . – М.:Питер, 1998. – 224 с.
Остання зміна: неділя 5 березень 2017 22:45