ЛІТЕРАТУРА з профорієнтації+соціальні сервіси (автор КОРНІЄЦЬ О.М.)

Ресурси з використання сервісів мережі Internet у профорієнтаційній діяльності. Автор Корнієць О.М. (повний текст)

Цей список був створений Tue Jul 15 10:03:33 2014 EEST - http://lib.iitta.gov.ua/view/creators/==041A==043E==0440==043D==0456==0454==0446==044C=3A==041E=2E==041C=2E=3A=3A.html

Стаття

Корнієць О.М. (2014) Використання відеосервісу YouTube для організації колекцій електронних освітніх ресурсів з профорієнтаційними відеоматеріалами Наукова скарбниця освіти Донеччини, 2 (19). стор. 34-42. ISSN 2311-1143

Корнієць О.М. (2012) Методи статистичного спостереження за профорієнтаційною діяльністю соціальних педагогів у персональному навчальному середовищі Інформаційні технології і засоби навчання, 6 (32). ISSN 2076-8184

Корнієць О.М. і Цибко, Г.Ю. (2011) Дистанційний навчальний курс як засіб підвищення рівня підготовки вчителів з використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі Вісник Чернігівського національного педагогічного університету (93). стор. 159-165.

Тези

Корнієць, О.М. (2014) Використання відеосервісу YouTube для організації колекцій електронних освітніх ресурсів з профорієнтаційними відеоматеріалами. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Інформаційні технології в навчальному процесі 2013». Частина 1 / укл. Д.А. Покришень, О.О. Ємець. ЧОІППО імені К.Д. Ушинського, м. Чернігів, Україна, стор. 46-47.

Корнієць, О.М. (2014) Статистичне спостереження при використанні відеосервісу YouTube для організації колекцій електронних освітніх ресурсів з профорієнтаційними відеоматеріалами In: Збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2013» ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, стор. 81-83.

Корнієць, О.М. (2014) Використання LimeSurvey для проведення опитувань у профорієнтаційному процесі з учнями старших класів In: Тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і техніці» (ІТОНТ-2014) : Черкаси, 24-26 квітня 2014 р. – У 2-х томах ЧДТУ, м.Черкаси, Україна, стор. 46-47.

Корнієць, О.М. (2014) Використання вільнопоширюваного програмного забезпечення для організації колекцій електронних освітніх ресурсів з профорієнтації. In: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Free/Libre and Open-Source Software Lviv-2014» Львівський національний університет ім. І. Франка, м.Львів, Україна, стор. 48-51.

Корнієць, О.М. (2014) Використання вільнопоширюваної платформи WordPress для організації колекцій електронних освітніх ресурсів на профорієнтаційну тематику. In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України : Матеріали наукової конференції. ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна, стор. 180-182.

Корнієць, О.М. (2013) Персональне навчальне середовище в профорієнтаційній діяльності соціального педагога In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (Київ, 21 берез. 2013 р.) : Матеріали наук. конф. ІІТЗН НАПН України, Київ : ІІТЗН НАПН України, стор. 20-23.

Корнієць, О.М. (2013) Використання Moodle для підвищення кваліфікації соціального педагога In: Перша всеукраїнська науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2013. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle» КНУБА Україна, КНУБА м. Київ, Україна, ст. 23.

Корнієць, О.М. (2012) Засоби статистичного спостереження при використанні соціальних сервісів для навчання та консультування учнів загальноосвітніх навчальних закладів In: Матеріали науково-практичної Інтернет-конференції "Інформаційні технології в навчальному процесі 2012" ЧОІППО імені К.Д. Ушинського, Чернігів, Украъна, стор. 23-25.

Доповідь на конференції, семінарі, ВР, на виставці чи симпозіумі

Богачков Ю.М. і Корнієць О.М. (2013) Соціальні сервіси WEB 2.0 In: Семінар, Київ.

Остання зміна: субота 1 листопад 2014 21:35