Про курс

Курс «Соціальні сервіси WEB 2.0 у профорієнтаційній діяльності педагогічних працівників» розроблено з урахуванням положень Національної доктрини розвитку освіти, Законів України «Про освіту», «Про національну програму інформатизації»,  «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки»,  Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та інших нормативних документів післядипломної освіти педагогічних кадрів.

Метою є формування інформаційної компетентності, а також надання науково-методичної та практичної допомоги педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів з питань використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для забезпечення ефективності та результативності процесу професійної орієнтації учнів.

Головні завдання:

-       ознайомлення з можливостями використання безоплатних соціальних сервісів WEB 2.0 у профорієнтаційній діяльності педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів;

-       формування у слухачів курсів бази знань, умінь і навичок, необхідних для кваліфікованого та ефективного використання сервісів WEB 2.0 у профорієнтаційній діяльності;

-       розвиток уміння самостійно опановувати та раціонально використовувати програмні засоби різного призначення, цілеспрямовано шукати й систематизувати інформацію, що стосується профорієнтації учнів загальноосвітніх навчальних закладів;

-       формування у слухачів уміння застосовувати соціальні сервіси WEB 2.0 з метою ефективного розв’язання різноманітних завдань щодо отримання, обробки, збереження, подання інформації, яка пов’язана з процесом профорієнтації учнів загальноосвітніх навчальних закладів в умовах інформаційного суспільства.

Остання зміна: субота 11 жовтень 2014 00:03